Op school energie besparen
De weg naar een schonere wereld begint bij de jongste generatie. Scholen en overheden besteden hier veel aandacht aan.

Tip 1: Stimuleer leerlingen en hun ouders om lopend of op de fiets naar school te komen

Lopend, fietsend of op je skateboard naar school komen is veel beter voor het milieu. Bovendien ben je binnen de bebouwde kom vaak veel sneller op de fiets dan met de auto.

Tip 2: Stel de verwarmingsinstallatie van het schoolgebouw correct af

Er kan heel wat energie bespaard worden door de verwarmingsinstallaties correct af te stellen, zodat deze installaties energiezuiniger werken en de schoolgebouwen alleen verwarmd worden als er leerlingen en/of personeel aanwezig is.

Tip 3:  Lesprogramma

Een beter inzicht in natuur en milieu voorkomt verspilling. Dat valt kinderen prima uit te leggen. Gewoon voordat de kinderen naar school gaan alle lichten op hun kamers uit doen. Laat ze het oude papier in de papierbak doen en laat ze ook eens kennismaken met kinder-doe-activiteiten van organisaties die zich met natuur bezig houden.

Handige link

www.cio-scholen.nl/ hier vind je een stappenplan, lesmateriaal en nog veel meer

‹ terug