Duurzame mobiliteit: waarom?
Verkeer en vervoer dragen vanwege de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) veel bij aan het wereldwijde klimaatprobleem. Daarom is het maar wat belangrijk om te schakelen naar andere, schonere en zuiniger vormen van verkeer en vervoer. Maar ook zonder dat klimaatprobleem is het aan te raden om over te schakelen naar duurzame mobiliteit.

Fossiele brandstoffen raken echt op!

Zo zijn al die voertuigen een grootverbruiker van fossiele brandstoffen. En daar is steeds minder van, zeker nu landen als China en India ook massaal aanspraak maken op de beperkte voorraden. De verbranding van deze fossiele brandstoffen zorgt voor de uitstoot van vervuilende stoffen (zoals fijn stof en stikstofoxiden) en daarmee voor ongezonde lucht. Natuurlijk zijn de meeste voertuigen de afgelopen jaren flink schoner geworden, maar de groei van het verkeer maakt dat deze winst voor een groot deel teniet wordt gedaan. Onze luchtkwaliteit is vanuit gezondheidsoogpunt - dan ook nog steeds niet goed.

Door het gigantische gebruik van fossiele brandstoffen voor ons vervoer raken we snel door onze voorraden heen. Hoe kleiner die voorraden zijn, hoe hoger de kosten. Wat de effecten daarvan zijn, merken we al een tijdje als we weer moeten tanken.
Minder gebruik van fossiele brandstoffen heeft dus veel voordelen: minder uitstoot van broeikasgassen, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en van de landen die dat leveren en een gezondere lucht.
‹ terug