Gemeente Oss

"We werken aan een duurzame toekomst. We doen dat door de realisatie van een schone en veilige leefomgeving waarin het prettig wonen en werken is. We doen dat vandaag en we denken hierbij aan morgen. Het voorkomen van negatieve effecten, hier en nu en daar en later. Dat is de definitie van duurzaamheid."

Hendrik Hoeksema
Wethouder duurzaamheid gemeente Oss

 


Lopende projecten

Energieloket
Op het digitale Energieloket kunnen particuliere woningeigenaren offertes opvragen bij lokale bedrijven voor energiebesparende maatregelen. Lees meer...

Duurzaam Bouwen
Sinds 2006 geldt in Noordoost-Brabant een Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Lees meer...

Zonnepanelen op boerendaken
Tal van stimuleringsmaatregelen maken het op dit moment voor veel boeren aantrekkelijk om het asbest van hun boerendaken te laten halen en daar zonnepanelen voor in de plaats te leggen. Lees meer...

Duurzame mobiliteit - Brabants Groene routekaart
In 2012 is de Brabants Groene Routekaart ondertekend, een intentieverklaring waarin het bestuur heeft aangegeven voor elektrisch rijden en rijden op (groen) gas te willen gaan. Lees meer...


Kijk ook op www.oss.nl/web/inwoners/Duurzaamheid.htm

‹ terug