Gemeente Bernheze

"De gemeente Bernheze heeft veel ambities op duurzaamheidsvlak. Zelf willen wij binnen enkele jaren energieneutraal zijn en ook andere partijen binnen de gemeentegrens willen wij die kant op coachen, van bewoner tot ondernemer. Met forse energiebesparingen binnen de gemeentelijke gebouwen, inkoop van groene stroom en zonnepanelen op het dak van de Raadzaal zetten we al flinke stappen in die richting. Maar Bernheze doet nog veel meer!"

Hans van der Pas
Wethouder milieu en duurzaamheid gemeente Bernheze

 


Lopende projecten

Energieloket
Op het digitale Energieloket kunnen particuliere woningeigenaren offertes opvragen bij lokale bedrijven voor energiebesparende maatregelen. Lees meer...

Duurzaam Bouwen
Sinds 2006 geldt in Noordoost-Brabant een Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Lees meer...

Zonnepanelen op boerendaken
Tal van stimuleringsmaatregelen maken het op dit moment voor veel boeren aantrekkelijk om het asbest van hun boerendaken te laten halen en daar zonnepanelen voor in de plaats te leggen. Lees meer...

Duurzame mobiliteit - Brabants Groene routekaart
In 2012 is de Brabants Groene Routekaart ondertekend, een intentieverklaring waarin het bestuur heeft aangegeven voor elektrisch rijden en rijden op (groen) gas te willen gaan. Lees meer...

Zonnepanelen op scholen en sportverenigingen
Energie- en kostenbesparingen is één van de voordelen van het toepassen van zonnepanelen op daken. Lees meer...


Kijk ook op www.bernheze.org/mijn-omgeving/duurzaamheid_42215/

‹ terug