Gemeente Boxmeer

Lopende projecten

Energieloket
Op het digitale Energieloket kunnen particuliere woningeigenaren offertes opvragen bij lokale bedrijven voor energiebesparende maatregelen. Lees meer...

Duurzaam Bouwen
Sinds 2006 geldt in Noordoost-Brabant een Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Lees meer...

Energiemanagement
Met dit project gaan we tenminste 5-10% energie besparen in gemeentelijke gebouwen. Lees meer...
Groene gevels en daken
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben samen met het Waterschap en enkele regionale marktpartijen de krachten gebundeld om groene gevels en daken te stimuleren.Lees meer...

Zonnepanelen op boerendaken
Tal van stimuleringsmaatregelen maken het op dit moment voor veel boeren aantrekkelijk om het asbest van hun boerendaken te laten halen en daar zonnepanelen voor in de plaats te leggen. Lees meer...

Duurzame mobiliteit - Brabants Groene routekaart
In 2012 is de Brabants Groene Routekaart ondertekend, een intentieverklaring waarin het bestuur heeft aangegeven voor elektrisch rijden en rijden op (groen) gas te willen gaan. Lees meer...


Kijk ook op www.boxmeer.nl/website/milieu_3825/

‹ terug