Gemeente Cuijk

"Samen bereiken we meer. De noodzakelijke verduurzaming is alleen haalbaar als wij met de Cuijkse inwoners, bedrijven en organisaties samenwerken. Bijvoorbeeld via een lokale energiecoöperatie of het actief samenbrengen van verschillende partijen om te investeren in duurzame maatregelen. Samen bereiken wij ook meer door het goede voorbeeld te geven. Of je nu je omgeving vrij maakt van zwerfafval of grootschalig investeert in zonne-energie. Goed voorbeeld doet volgen!"

Gerard Stoffels
Wethouder milieu gemeente Cuijk

 


Lopende projecten

Energieloket
Op het digitale Energieloket kunnen particuliere woningeigenaren offertes opvragen bij lokale bedrijven voor energiebesparende maatregelen. Lees meer...

Duurzaam Bouwen
Sinds 2006 geldt in Noordoost-Brabant een Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Lees meer...

Energiemanagement
Met dit project gaan we tenminste 5-10% energie besparen in gemeentelijke gebouwen. Lees meer...

Groene gevels en daken
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben samen met het Waterschap en enkele regionale marktpartijen de krachten gebundeld om groene gevels en daken te stimuleren. Lees meer...

Zonnepanelen op boerendaken
Tal van stimuleringsmaatregelen maken het op dit moment voor veel boeren aantrekkelijk om het asbest van hun boerendaken te laten halen en daar zonnepanelen voor in de plaats te leggen. Lees meer...

Duurzame mobiliteit - Brabants Groene routekaart
In 2012 is de Brabants Groene Routekaart ondertekend, een intentieverklaring waarin het bestuur heeft aangegeven voor elektrisch rijden en rijden op (groen) gas te willen gaan. Lees meer...


Kijk ook op www.cuijk.nl/digitale-balie/milieubeleidsplan-2011-2015-duurzaamheid_41687/

‹ terug