Gemeente Boekel
"De gemeente Boekel streeft naar een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. In de Duurzaamheidsagenda 2013-2016 van de gemeente Boekel zijn een aantal projecten benoemd die moeten bijdragen aan het stimuleren en faciliteren van duurzame ontwikkeling in de gemeente. Daarnaast wil de gemeente Boekel graag het goede voorbeeld geven door een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid binnen de eigen organisatie uit te voeren."

Ted van de Loo
Wethouder duurzaamheid gemeente Boekel

 


Lopende projecten

Energieloket
Op het digitale Energieloket kunnen particuliere woningeigenaren offertes opvragen bij lokale bedrijven voor energiebesparende maatregelen. Lees meer...

Duurzaam Bouwen
Sinds 2006 geldt in Noordoost-Brabant een Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Lees meer...

Zonnepanelen op boerendaken
Tal van stimuleringsmaatregelen maken het op dit moment voor veel boeren aantrekkelijk om het asbest van hun boerendaken te laten halen en daar zonnepanelen voor in de plaats te leggen. Lees meer...

Duurzame mobiliteit - Brabants Groene routekaart
In 2012 is de Brabants Groene Routekaart ondertekend, een intentieverklaring waarin het bestuur heeft aangegeven voor elektrisch rijden en rijden op (groen) gas te willen gaan. Lees meer...


Kijk ook op www.boekel.nl/inwoner/duurzaamheid_3867/

‹ terug