Gemeente Landerd

"Ik vind het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Thuis ben ik zuinig met energie en gebruik de tips die ik lees op websites en in de energiekrant. Op onze gemeentelijke gebouwen staan ook zonnepanelen, duurzame energie!!! Daar krijg ik energie van!!"

Hetty Tindemans
Wethouder duurzaamheid gemeente Landerd

 


Lopende projecten

Energieloket
Op het digitale Energieloket kunnen particuliere woningeigenaren offertes opvragen bij lokale bedrijven voor energiebesparende maatregelen. Lees meer...

Duurzaam Bouwen
Sinds 2006 geldt in Noordoost-Brabant een Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen. Lees meer...

Zonnepanelen op boerendaken
Tal van stimuleringsmaatregelen maken het op dit moment voor veel boeren aantrekkelijk om het asbest van hun boerendaken te laten halen en daar zonnepanelen voor in de plaats te leggen. Lees meer...

Duurzame mobiliteit - Brabants Groene routekaart
In 2012 is de Brabants Groene Routekaart ondertekend, een intentieverklaring waarin het bestuur heeft aangegeven voor elektrisch rijden en rijden op (groen) gas te willen gaan. Lees meer...

Zonnepanelen op scholen en sportverenigingen
Energie- en kostenbesparingen is één van de voordelen van het toepassen van zonnepanelen op daken. Lees meer...

‹ terug