Gemeente Sint Anthonis
Duurzaamheid is een speerpunt van het beleid binnen de gemeente Sint Anthonis. In 2010 zal, onder de naam SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven), het klimaatbeleid van de gemeente verder worden uitgevoerd.

Wat doet de gemeente Sint Anthonis zelf aan energiebesparing?

De gemeente Sint Anthonis heeft de afgelopen jaren belangrijke energiebesparende maatregelen genomen. Hierbij kan je denken aan het vervangen van de armaturen van de diverse soorten verlichting en de verbetering van dakisolatie van diverse gemeentelijke gebouwen.
Een aantal andere energiebesparende projecten zijn inmiddels in uitvoering genomen, zoals het uitvoeren van EPA's (Energie Prestatie Advies) in openbare gebouwen.

Energiebesparing in de veehouderij

Door Sint Anthonis is een plan opgesteld om het energieverbruik in de gemeente te verminderen. Eén van de acties uit dit plan is energiebesparing bij agrarische bedrijven, met name de veehouderij. Bij een gemiddeld bedrijf is al snel 10% energiebesparing mogelijk, door simpelweg een aantal kleine maatregelen toe te passen. Een bijkomend voordeel is dat je als (agrarische) ondernemer hier ook baat bij hebt. Een energiebesparingsonderzoek kan van je onderneming worden verlangd, op basis van de vastgestelde beleidsnotitie "Energiebeleid gemeente Sint Anthonis voor agrarische bedrijven". Als je als agrarisch ondernemer een milieuvergunning aanvraagt bij je gemeente, moet je het energieverbruik laten zien. Met behulp van een checklist kun je aangeven welke energiebesparende maatregelen er zijn toegepast. De omvang van dit onderzoek en de eisen die eraan worden gesteld zijn afhankelijk van het energieverbruik van je bedrijf.

‹ terug