Gemeente Uden

"Over het nut van duurzaamheid hoeven we gelukkig weinig discussie meer over te voeren. Het gaat nu over de manier hoe we duurzaam gaan handelen. Als lokale overheid kunnen we hieraan heel goed richting geven. Daar zullen we de komende jaren dan ook op inzetten."

Marcel Delhez
Wethouder milieu en duurzaamheid gemeente Uden

 


Lopende projecten

Zonnepanelen op boerendaken
Tal van stimuleringsmaatregelen maken het op dit moment voor veel boeren aantrekkelijk om het asbest van hun boerendaken te laten halen en daar zonnepanelen voor in de plaats te leggen. Lees meer...

Duurzame mobiliteit - Brabants Groene routekaart
In 2012 is de Brabants Groene Routekaart ondertekend, een intentieverklaring waarin het bestuur heeft aangegeven voor elektrisch rijden en rijden op (groen) gas te willen gaan. Lees meer...


Kijk ook op www.uden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_milieu/Duurzaamheid

‹ terug