Duurzame energie
Samen voor duurzame energie

Duurzame energie is een alternatief voor het opwekken van energie uit kolen, gas en kernenergie. Duurzame energiebronnen raken niet uitgeput, stoten geen CO2 uit en zorgen niet voor gevaarlijk afval. Voorbeelden zijn de zon, wind, waterkracht, biomassa (zoals mest, hout en afval) en aardwarmte.

Groene stroom

Groene stroom wordt ook wel groene energie, duurzame stroom of ecostroom genoemd. Je kunt bij je energieleverancier een contract voor groene stroom afsluiten. In 2008 hadden bijna 3 miljoen huishoudens zo’n contract. Door subsidies van de overheid is groene stroom niet of nauwelijks duurder dan grijze stroom. De elektriciteit uit het stopcontact is bij groen en grijs hetzelfde. Het enige verschil is dat grijze stroom van kolen- en gascentrales en kernreactoren komt.

Zonne-energie

Uit onderzoek blijkt dat 15% van de bewoners van Noordoost-Brabant de komende vijf jaar van plan is zelf energie op te wekken via de zon. Zo’n 10% wil zonnepanelen en 5% wil een zonneboiler aanschaffen. Zonnepanelen of een zonneboiler besparen flink op de energierekening. Soms is zelfs stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Zonnepanelen worden de komende jaren steeds goedkoper en efficiënter.

Energie uit biomassa

Voor een groene regio als Noordoost-Brabant is biomassa een belangrijke bron. In de dertien gemeenten staan al drie installaties voor houtverbranding en vijf voor mestvergisting. De komende jaren zijn meer installaties gepland. De bedoeling is dat al het snoeihout van de regiogemeenten gebruikt word voor de productie van duurzame energie. Sinds 2010 gebeurt dat al met het snoeihout uit het Land van Cuijk en Boekel. De provincie stimuleert de innovatieve toepassing van biomassa. Daarnaast zet zij ook in op zonne-energie door innovatie, kennis en samenwerking te stimuleren. Een ander speerpunt van de provincie is gebruik en nuttige toepassing van (rest)warmte.

‹ terug